Skip to main content

Letošní ročník udělování Cen Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra byl pro české památkáře mimořádně úspěšný. V mezinárodní konkurenci 202 projektů vybrala porota 29 laureátů ve čtyřech kategoriích. Hospitál Kuks získal diplomy za vítězné projekty Granátové jablko a Památky nás baví.

„Oba projekty, restaurování barokního komplexu a zahrad v Kuksu i vzdělávací program zaměřený na české kulturní dědictví, nám jasně ukazují, proč a jakým způsobem se máme o toto dědictví starat. Kulturní památky jsou dokladem naší historie, umožňují nám jí porozumět a vykládat ji. A prostřednictvím symbolického spojení s co nejširší veřejností se stále ujišťujeme, že myšlenka péče o kulturní dědictví je ve společnosti hluboce zakořeněna,“

vyzdvihl význam oceněných projektů výkonný viceprezident Europa Nostra John Sell.

Ocenění hned dvou projektů Národního památkového ústavu Cenami Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra je mimořádným úspěchem nejen této instituce, ale české památkové péče vůbec.

„Projekt Kuks – Granátové jablko, který kromě ocenění v kategorii památková péče získal nejvyšší cenu Grand Prix, se svým rozsahem, kvalitou a udržitelností koncepce stává vzorem péče o hmotné kulturní dědictví v celém evropském prostoru. Projekt Památky nás baví představuje především systémem regionálních vzdělávacích center a jejich propojením s akademickým sektorem novou etapu v oblasti využívání edukačního potenciálu kulturního dědictví. Jsem hrdý na práci týmů a spolupracovníků Národního památkového ústavu a děkuji vám za ni,” uvedl ministr kultury Daniel Herman.

„Těší mě, že se slavnostní ceremoniál představení projektů, které získaly ocenění Europa Nostra, koná přímo v barokním areálu Kuks, o jehož znovuobnovení se zasloužilo také Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím integrovaného operačního programu,” dodala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Hlavním prostorem projektu Kuks – Granátové jablko se stalo výukové centrum, kde se konají výtvarné ateliéry, sympozia, workshopy a další akce. Turistickým magnetem je pak prohlídkový okruh prezentující historii rodu Šporků a fungování hospitálu od jeho výstavby. Okruh zahrnuje nejdůležitější artefakty barokního umění: restaurovaný cyklus nástěnných maleb Tance smrti, kostel Nejsvětější Trojice, lapidárium s alegoriemi Ctností a Neřestí z dílny Matyáše Bernarda Brauna a lékárnu U Granátového jablka. Okruh je doplněn návštěvou rodinné hrobky Šporků v kryptě kostela a prohlídkou dvou expozic Českého farmaceutického muzea.

Edukační projekt Památky nás baví si za finančního přispění Ministerstva kultury kladl za cíl vytvořit systém vzdělávání a vyučování v oblasti péče o kulturní dědictví. Cílovými skupinami projektu byly školní kolektivy ve věku od 4 do 18 let, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost, senioři a návštěvníci se speciálními potřebami.

„Úspěch projektů Národního památkového ústavu v mezinárodní konkurenci chápu jako poděkování všem, kteří se starají o památky a pomáhají zároveň budovat povědomí o důležitosti našeho kulturního dědictví, jeho uchování a péči o ně,“ dodala generální ředitelka Naďa Goryczková.

Slavnostním ceremoniálem v hospitálu Kuks 1. září vyvrcholilo předávání Cen Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra.